HySynergy

Everfuel awarded grant for the establishment of a large-scale hydrogen production facility in Denmark

Who: Shell
Where: Shell refinery, Fredericia
Project desc.: Establish a large-scale, electrolysis-based hydrogen production facility
Support: Danish Energy Agency
Value: EUR 6 mill

Oslo, 18 December 2019
Everfuel Europe A/S (Everfuel) has been awarded in excess EUR 6 million from the Danish Energy Agency for the project HySynergy, which aims to establish a large-scale, electrolysis-based hydrogen production facility at the Shell
refinery in Fredericia, Denmark.

“We have been working on this project for a couple of years now, and are delighted to see that Jacob Krogsgaard and his team in Everfuel are taking another important step towards realizing renewable hydrogen production next to the refinery in Fredericia. The facility will act as a back-bone for renewable hydrogen supply in Denmark, both for the refinery itself, and also for light- and heavy-duty fuel cell electric vehicles operating in the area,” says Jon André Løkke, CEO of Nel (NEL, OSE: NEL) which holds a minority interest in Everfuel.

The Danish Energy Agency has awarded in excess of EUR 6 million for the development of the HySynergy hydrogen production project in Fredericia, Denmark. Everfuel will be the owner and operator of the hydrogen production facility, while Shell will be main off-taker of hydrogen from the electrolyser. Everfuel will also install hydrogen storage, trailer filling stations and operate hydrogen trailers to supply hydrogen fuel in Denmark.

The parties will continue to work on permits and agreements related to the project, and are expecting to provide further details on the project during first half of 2020. Initial capacity of the electrolyser will be 20 MW, while the location at Fredericia will be prepared to accommodate for a capacity increase of up to 1GW.

The shareholders in Everfuel are E.F. Holding (80,1%) and Nel (19,9%).

Press release:
 https://nelhydrogen.com/press-release/press-release-everfuel-awarded-grant-for-the-establishment-of-a-large-scale-hydrogen-production-facility-in-denmark/

21 november 2019
Everfuel and Shell in strategic cooperation to establish 20MW Electrolyser next to Danish refinery. Expansion ambition up to 1GW.
Hydrogen will be used in the refinery and as green hydrogen fuel for heavy duty vehicles in Denmark.
Potential: 20 MW —> 1 GW
Value: Undisclosed

Everfuel og Shell indgår strategisk samarbejde om en storskala brintfabrik Grønt skift: Centralt storskala P2X brintanlæg og energilagring i Fredericia vil blive det største i Norden.
Everfuel, Shell Raffinaderiet (A/S Dansk Shell) i Fredericia og partnere indgår strategisk samarbejde omfremtidens forsyning af transportsektoren med grøn energi i form af en brintfabrik. Dermed har man i fællesskab kunnet ansøge om midler fra Energistyrelsens pulje til energilagring.

Ambitionen er at kunne installere et P2X-anlæg i Fredericia med op mod 1 GW elektrolyse kapacitet, men starten
vil kunne blive 20 MW. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, som gør det muligt at kombinere grøn strøm med fleksibel grøn brintproduktion, så vindmøllestrøm kan gemmes fra når det blæser, til når der er behov for energien.
Anlægget bygges af Everfuel og placeres på et jordareal ejet af Raffinaderiet. Shell affinaderiet bruger allerede i dag brint som en vigtig del af produktionensprocessen og vil kunne aftage den største part af produktionen af brint. Dermed vil raffinaderiets raffineringsprocesser kunne gøres grønnere. Det største grønne brintanlæg i Norden Samarbejdet vil etablere det absolut største brintanlæg af sin slags i Norden, som blandt andet vil gøre
raffinaderiet stærkt rustet til at matche de krav til grønne flydende brændstoffer, fremtiden vil bringe. Det vil eksempelvis ske ved at kunne lagre og udnytte store mængder af vindenergi, som dermed gør det flydende brændstof grønnere.

Anlægget og dets stor-skala produktion af brint vil således kunne skabe basis for forsyning af grøn brint til transportsektoren både som energibærer i flydende brændstoffer og til direkte anvendelse i brintdrevne køretøjer. Projektet viser vejen mod en grøn omstilling
Ved fuld udbygning vil brintanlægget have en kapacitet, der svarer til, at raffinaderiet vil kunne omstilles til vedvarende energi, samt forsyne 3-4000 fuel cell busser og lastbiler med brint dagligt. I første fase (2022-23) er det hensigten at Everfuel bygger et 20MW elektrolyseanlæg og et centralt brintlager, der vil kunne bidrage med den nødvendige buffer, som en produktion baseret på fluktuerende vedvarende energi kræver. I første fase
tænkes der installeret et lager på 10 tons brint, svarende til 5 dages leverance til raffinaderiet eller til 170.000 km kørsel i en brintbus/lastbil.

Projektet viser vejen frem mod en omstilling af den danske energiforsyningskæde baseret på vedvarende energi. Med de faldende priser på havvind, er potentialet for videre udbygning af vindkraften i Nordsøen betydelig (10-100GW potentiale). Udbygningen af vind og sol er så langt, at udfordringen i stigende grad ligger i at få omsat den producerede grønne energi til noget brugbart. For at integrere den grønne energi i det danske energisystem er det afgørende at indtænke anlæg som Everfuels P2X, som kan omdanne strøm til brugbare gasser og flydende brændstof, der kan bruges i den tunge transportsektor og dermed sikre lagring af vindstrøm fra når det blæser, til når der er behov.
Det danske elsystem vil uden muligheden for at omdanne den grønne energi til grønt  brændstof begrænse den videre udbygning. Med de faldende priser på havvind og sol vil det inden længe være muligt at bidrage til en massiv grøn omstilling af transportsektoren.
Samtidig ligger anlægget geografisk placeret strategisk i forhold til at forsyne store dele af transportsektoren.
Fleksibel energilagring
I området er der også en stigende aktivitet med etablering af flere datacentre, der har brug for 24/7 forsyning af
grøn energi. Dette er i dag en stor udfordring, da den vedvarende energi er fluktuerende. Der er derfor stor
efterspørgsel på grøn energi i de timer, hvor der ikke er tilstrækkelig vind/sol. Everfuels centrale brintlager vil her
kunne anvendes og sikre en stabil drift, uden at der skal anvendes fossilt baseret strømproduktion, og lageret vil
som nævnt på sigt kunne udvides betydeligt.
Everfuel og Shell Raffinaderiet i Fredericia arbejder sammen om at sikre den nødvendige finansiering, og parterne
bag projektet ansøger i øjeblikket om tilskudsmidler til første fase af brintanlægget.
Fredericias Borgmester Jacob Bjerregaard udtaler:
Igangsættelsen af produktion og lagring af vedvarende energi i form af brint i storskala er en positiv historie for
Fredericia, der vil kunne bidrage til, at vi kan tiltrække spændende og grønne arbejdspladser, og det gør mig
naturligvis både glad og stolt, når A/S Dansk Shell sammen med Everfuel øjner muligheder for store investeringer i
den grønne omstilling i vores kommune.

Press release:
https://www.everfuel.de/wp-content/uploads/2019/11/20112019-pm-HySynergy-Final.pdf